De website bevat:
– Informatieve inhoud.
– Onlineverzameling van persoonsgegevens.
– Onlinereservering.

» Uitgever en webmaster: Styléo.
» Concept, uitgave, artistieke leiding: Styléo.
» Redactie: Domaine de la bergerie.
» Fotografie: Domaine de la bergerie.
» Concept: Styléo.

Franse Wet op de persoonsgegevens
De website is aangemeld bij de Franse commissie voor informatica en vrijheid. U beschikt verder over een algemeen recht van inzage, correctie en doorhaling van alle u betreffende persoonsgegevens (art. 34 van de Wet informatica en vrijheid).

Eigendom en auteursrechten
De website en de informatie worden beschermd door de Franse wet op het intellectueel eigendom en door internationale conventies. Het is niet toegestaan om de website (of elementen van de inhoud) te reproduceren, te herpubliceren, weer te geven, te wijzigen en over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden (niet van toestemming op het gebruik binnen de privésfeer of voor privégebruik).